Towes Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ”Opracowanie modelu projektowania z wykorzystaniem metody „Design thinking” do wytwarzania sprężyn naciągowych i naciskowych o ponadnormatywnych parametrach użytkowych oraz uruchomienie produkcji”

Cele projektu:

 • Opracowanie innowacyjnego systemu projektowania ponadnormatywnych sprężyn o zwiększonej wytrzymałości zmęczeniowej poprzez staranne wyselekcjonowanie półfabrykatu w postaci drutu,
 • Przeprowadzenie kompleksowych badań dążących do opracowania algorytmu doboru gatunku stali i stopnia jej umocnienia,
 • Opracowanie systemu komputerowego do prognozowania właściwości i wytrzymałości sprężyn.

Planowane efekty:

 • Wprowadzenie systemu projektowania oraz systemu komputerowego do działalności spółki,
 • Zmniejszenie materiałochłonności produkcji blisko 6-krotnie,
 • Zmniejszenie energochłonności o blisko 80%.

Wartość projektu: 5 732 350,88 zł

Wysokość dofinansowania: 4 412 156,54 zł

(ostatnia aktualizacja: 22.08.2023)

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW I OSIĄGNIĘCIE REZULTATÓW PROJEKTU

Okres realizacji projektu: 01.11.2020 – 31.08.2023

Założeniem projektu było opracowanie innowacyjnej technologii w postaci systemu projektowania ponadnormatywnych sprężyn o zwiększonej wytrzymałości zmęczeniowej z zastosowaniem innowacyjnej metody projektowania sprężyn tj. design thinking. Rezultatem projektu miało być otrzymanie produktu charakteryzującego się krótszym czasem potrzebnym do wdrożenia do produkcji, zmniejszeniem kosztochłonności i energochłonności procesu wyrobu docelowego, zwiększeniem wytrzymałości zmęczeniowej sprężyny poprzez wyselekcjonowanie odpowiedniego półfabrykatu oraz zoptymalizowanie wyrobu i pełne dostosowanie cyklu wytwórczego pod wymagania konkretnego klienta bądź zamówienia.

Założenia projektowe i rezultaty projektu zostały osiągnięte z sukcesem opracowując Algorytm i System Komputerowy do prognozowania właściwości (wytrzymałości zmęczeniowej) sprężyn w zależności od gatunku stali i stopnia umocnienia drutu.

Wypracowano:

– wyniki badań na wzorcowych sprężynach,

– powstała baza danych zawierająca ~ 6000 rekordów, będąca wynikiem wielomiesięcznych badań i testów na wytworzonych próbkach (sprężynach do testów) i oczywiście badań przeprowadzonych na wszystkich typach sprężyn tzw. macierzy próbek badawczych o różnej charakterystyce,

W wyniku realizacji procesu badawczego wykonano algorytm umożliwiający weryfikację i dobór sprężyn pod względem ich trwałości i wytrzymałości wg wcześniej ustalonych założeń.

Algorytm dokonuje prognozowania właściwości  sprężyny jak i drutu na podstawie takich danych jak:

 • Z-ilości zwoi
 • Dz-średnicę zewn. sprężyny
 • d- średnicę drutu
 • Lo-długość swobodna
 • materiał
 • w-wskaźnik
 • C% – zawartość węgla w stali
 • Rm- wskaźnik zrywalności
 • rodzaj sprężyny
 • T- temperaturę pracy
 • N- liczba cykli

Aplikacja działająca dwukierunkowo, pozwala na projektowanie i obliczanie parametrów sprężyn ponadnormatywnych. W konsekwencji pozwoliło to skrócić czas potrzebny do zaprojektowania takiej sprężyny z co najmniej 14 dni , nawet do 15 minut. Charakteryzuje się to tym, że nie mamy potrzeby wykonywania wielu prób i wzorców dla klienta, dzięki programowi który wskazuje nam graniczne wartości użytkowe takiej sprężyny, co oszczędza pieniądze i czas klienta.

Forma prezentacyjna działania algorytmu wraz z rekomendacjami:

Projekt pn. „Opracowanie modelu projektowania z wykorzystaniem metody „Design thinking” do wytwarzania sprężyn naciągowych i naciskowych o ponadnormatywnych parametrach użytkowych oraz uruchomienie produkcji” został zrealizowany z sukcesem.

PROJEKT I

PROJEKT I

Towes Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie do produkcji sprężystych elementów wielokształtowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody kształtowania poprzez miejscowe oddziaływanie indukcyjne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 3.2.1 PO IR

Cel projektu: Wdrożenie do bieżącej działalności spółki sprężystych elementów wielokształtowych o podwyższonych parametrach technologicznych z wykorzystaniem innowacyjnej metody kształtowania poprzez miejscowe oddziaływanie indukcyjne.

Planowane efekty:

wprowadzenie do produkcji nowego produktu cechującego się podwyższonymi parametrami technologicznymi poprzez:

-zwiększenie promienia gięcia o 50%,

-wzrost precyzji wykonania do poziomu 0,5% (w zakresie odstępstw od norm produkcyjnych),

-zwiększenie poziomu odporności na pękanie do 0,01%,

-zwiększenie jakości produkowanych elementów sprężystych poprzez pierwsze zastosowanie systemu doublecheck,

-automatyzację produkcji sprężyn dla gięcia drutu poniżej wskaźnika 1:1 (grubość drutu/średnica gięcia) z zastosowaniem metody

podgrzewania miejscowego (innowacja procesowa).

Beneficjent: Towes Sp. z o.o.

Wartość projektu: 15 488 160.00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 914 100.00 zł

Charakterystyka projektu: www.mapadotacji.gov.pl

PROJEKT II

Towes Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa modelu osiadania sprężyn i jego zastosowanie do celów automatyzacji produkcji sprężyn naciskowych szlifowanych ze wstępnym blokowaniem”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw RPO WM

Cel projektu: Ogólne założenia projektu obejmują realizację badań i prac rozwojowych mających na celu zmianę technologii produkcji sprężyn w obszarze tzw. blokowania.

Beneficjent: Towes Sp. z o.o.

Charakterystyka projektu: www.mapadotacji.gov.pl

 

PROJEKT III

Towes Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego spółki TOWES dla realizacji innowacyjnych w skali międzynarodowej projektów B+R w obszarze projektowania i kształtowania elementów sprężystych”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo rozwojowej w  gospodarce”

Cel projektu: Rozwój technologiczny firmy Towes sp. z o.o. poprzez stworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego oraz realizację działań w 3 obszarach badawczych.

Efektem realizacji projektu będzie budowa Centrum B+R w miejscowości Nowy Konik oraz zakup 10 urządzeń i maszyn celem jego wyposażenia technologicznego.

Beneficjent: Towes Sp. z o.o.

Wartość projektu: 9 628 440,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 194 200,00 zł

Charakterystyka projektu: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content